תכנית מגרש – פרויקט טריו בעמק של חברת מגמא

תוכנית מגרש ותרשים חניות