פירוט דירות – פרויקט טריו בעמק של חברת מגמא

בניין 1

המחירים לא כוללים הצמדה למדד

קומת
קרקע
תכנית קומה
דירה מס' 1

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 134.95 מ"ר
 • שטח גינה: 87.45 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: 1,044,706 ₪
 • שטח מחסן: 4.23 מ"ר

דירה מס' 2

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 131.6 מ"ר
 • שטח גינה: 185.58 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪1,210,709
 • שטח מחסן: 3.45 מ"ר

דירה מס' 3

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪635,473
 • שטח מחסן: 3.54 מ"ר

דירה מס' 4

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ""ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ""ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪636,383
 • שטח מחסן: 3.9 מ""ר"

דירה מס' 5

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪647,387
 • שטח מחסן: 3.73 מ"ר

דירה מס' 6

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪645,694
 • שטח מחסן: 3.06 מ"ר

דירה מס' 7

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪633,553
 • שטח מחסן: 2.78 מ"ר

דירה מס' 8

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪638,505
 • שטח מחסן: 4.74 מ"ר

דירה מס' 9

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪650,545
 • שטח מחסן: 4.98 מ"ר

דירה מס' 10

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪653,173
 • שטח מחסן: 6.02 מ"ר

דירה מס' 11

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪635,675
 • שטח מחסן: 3.62 מ"ר

דירה מס' 12

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.67 מ"ר

דירה מס' 13

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.85 מ"ר

דירה מס' 14

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪647,033
 • שטח מחסן: 3.59 מ"ר

דירה מס' 15

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪646,995
 • שטח מחסן: 3.1 מ"ר

דירה מס' 16

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.59 מ"ר

דירה מס' 17

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.12 מ"ר

דירה מס' 18

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪660,879
 • שטח מחסן: 4.07 מ"ר

דירה מס' 19

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 137.24 מ""ר
 • שטח מרפסת: 62.51 מ""ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 7.31 מ""ר"

דירה מס' 20

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 133.43 מ"ר
 • שטח מרפסת: 63.07 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪996,230
 • שטח מחסן: 6.56 מ"ר

בניין 2

המחירים לא כוללים הצמדה למדד

קומת
קרקע
תכנית קומה
דירה מס' 1

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 129.1 מ"ר
 • שטח גינה: 132 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪1,097,720
 • שטח מחסן: 4.23 מ"ר

דירה מס' 2

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 131.59 מ"ר
 • שטח גינה: 173.7 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪1,188,142
 • שטח מחסן: 3.45 מ"ר

דירה מס' 3

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪635,473
 • שטח מחסן: 3.54 מ"ר

דירה מס' 4

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪636,383
 • שטח מחסן: 3.9 מ"ר

דירה מס' 5

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪647,387
 • שטח מחסן: 3.73 מ"ר

דירה מס' 6

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪645,694
 • שטח מחסן: 3.06 מ"ר

דירה מס' 7

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪633,553
 • שטח מחסן: 2.78 מ"ר

דירה מס' 8

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪638,505
 • שטח מחסן: 4.74 מ"ר

דירה מס' 9

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪645,795
 • שטח מחסן: 3.1 מ"ר

דירה מס' 10

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪648,246
 • שטח מחסן: 4.07 מ"ר

דירה מס' 11

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪639,112
 • שטח מחסן: 4.98 מ"ר

דירה מס' 12

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪640,400
 • שטח מחסן: 5.49 מ"ר

דירה מס' 13

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪659,742
 • שטח מחסן: 3.62 מ"ר

דירה מס' 14

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪659,692
 • שטח מחסן: 3.6 מ"ר

דירה מס' 15

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ""ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ""ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.12 מ""ר"

דירה מס' 16

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.03 מ"ר

דירה מס' 17

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.85 מ"ר

דירה מס' 18

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.67 מ"ר

דירה מס' 19

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 137.24 מ"ר
 • שטח מרפסת: 62.51 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 7.31 מ"ר

דירה מס' 20

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 133.43 מ"ר
 • שטח מרפסת: 62.94 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.56 מ"ר

בניין 3

המחירים לא כוללים הצמדה למדד

קומת
קרקע
תכנית קומה
דירה מס' 1

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 134.95 מ"ר
 • שטח גינה: 184.81 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪1,229,208
 • שטח מחסן: 4.23 מ"ר

דירה מס' 2

 • 5 חדרים גן
 • שטח דירה: 131.49 מ"ר
 • שטח גינה: 356.97 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 3.45 מ"ר

דירה מס' 3

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪635,473
 • שטח מחסן: 3.54 מ"ר

דירה מס' 4

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪636,383
 • שטח מחסן: 3.9 מ"ר"

דירה מס' 5

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪647,387
 • שטח מחסן: 3.73 מ"ר

דירה מס' 6

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪645,694
 • שטח מחסן: 3.06 מ"ר

דירה מס' 7

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪633,553
 • שטח מחסן: 2.78 מ"ר

דירה מס' 8

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪638,505
 • שטח מחסן: 4.74 מ"ר

דירה מס' 9

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪645,795
 • שטח מחסן: 3.1 מ"ר

דירה מס' 10

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪648,246
 • שטח מחסן: 4.07 מ"ר

דירה מס' 11

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪639,112
 • שטח מחסן: 4.98 מ"ר

דירה מס' 12

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 1
 • מחיר: ₪640,400
 • שטח מחסן: 5.49 מ"ר

דירה מס' 13

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪659,742
 • שטח מחסן: 3.62 מ"ר

דירה מס' 14

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ""ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ""ר
 • מספר חניות: 2
 • מחיר: ₪659,692
 • שטח מחסן: 3.6 מ""ר"

דירה מס' 15

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.12 מ"ר

דירה מס' 16

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 94.76 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.03 מ"ר

דירה מס' 17

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.85 מ"ר

דירה מס' 18

 • 4 חדרים
 • שטח דירה: 96.57 מ"ר
 • שטח מרפסת: 8.08 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 5.67 מ"ר

דירה מס' 19

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 137.24 מ"ר
 • שטח מרפסת: 62.3 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 7.31 מ"ר

דירה מס' 20

 • 5 חדרים פנטאהוז
 • שטח דירה: 133.43 מ"ר
 • שטח מרפסת: 62.72 מ"ר
 • מספר חניות: 2
 • שטח מחסן: 6.56 מ"ר